Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

κατοχή / iyelik (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
δίνω vermek
παίρνω elde etmek
κρατάω tutmak
δανείζω ödünç vermek
δανείζομαι ödünç almak
χάνω παραπετώ kaybetmek bulamamak
στέλνω göndermek
ψάχνω aramak
λαμβάνω eline geçmek