Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Τα βασικά των μαθηματικών / matematiğin temelleri (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Πρόσθεση toplama
Αφαίρεση çıkarma
Διαίρεση bölme
Πολλαπλασιασμός çarpma
Το άθροισμα toplam
Το αποτέλεσμα sonuç
Το σύνολο tamamlamak
Το άπειρο sonsuzluk
Μηδέν sıfır
Η αναλογία oran
Το τρίγωνο üçgen
Το τετράγωνο kare
Το ορθογώνιο dikdörtgen
Ο κύκλος daire
Άλγεβρα cebir
Γεωμετρία geometri
Ο υπολογισμός hesaplama