Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Γεωμετρία και τριγωνομετρία / coğrafya ve trigonometri (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η περίμετρος çember
Η διάμετρος çap
Ο γεωμετρικός τόπος konum
Η εφαπτομένη tanjant
Το ημίτονο sinüs
Το συνημίτονο kosinüs
Η λοξή γωνία eğik
Η κάθετη dikey
Η γωνία alçı
Η γραμμή çizgi