Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Άλγεβρα και Αριθμητική / cebir ve aritmetik (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η προσέγγιση tahmin
Η σταθερά sabit
Το μέγεθος ως τάξη μεγέθους büyüklük
Ο όρος terim
Ο άγνωστος bilinmeyen
Η μεταβλητή değişken
Ο κόμβος düğüm
Τυχαίο seçmeli
Επαναλαμβανόμενο yinelenen