Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οι αισθήσεις / hisler (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
βλέπω görmek
κοιτάζω bakmak
ακούω duymak
ακούω dinlemek
αγγίζω dokunmak
αισθάνομαι hissetmek
μυρίζω koklamak
δοκιμάζω tadına bakmak