Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

το στόμα / ağız (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τρώω yemek
πίνω içmek
δοκιμάζω tadına bakmak
φυσάω üflemek
μιλάω konuşmak
δαγκώνω ısırmak
φιλώ öpmek
χαμογελώ gülümsemek
αναπνέω nefes almak