Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

κατεύθυνση και θέση / yönler ve konum (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
εδώ burada
εκεί orada
η κατεύθυνση yön
η απόσταση uzaklık
ο βορράς kuzey
ο νότος güney
η ανατολή doğu
η δύση batı
αριστερά sol taraf
δεξιά sağ taraf
μπροστά ön
πίσω arka
μακριά uzak
κοντά yakın