Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

άνθρωποι / insanlar (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
όλοι herkes
κανείς hiçkimse
κάποιος birisi
το μωρό bebek
το παιδί çocuk
το αγόρι erkek çocuk
το κορίτσι kız çocuk
η γυναίκα kadın
ο άντρας adam
η μητέρα anne
ο πατέρας baba
η αδερφή kız kardeş
ο αδερφός erkek kardeş
η οικογένεια aile