Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

σωματικές ποιότητες / fiziksel görünüm (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
χοντρός şişman
αδύνατος zayıf
ψηλός uzun
κοντός kısa yükseklikte
δυνατός güçlü
αδύναμος güçsüz
μεγάλος geniş
μικρός küçük
μακρύς uzun
κοντός kısa uzunlukta
βαθύς derin
ρηχός sığ
ψηλός yüksek
χαμηλός alçak
βαρύς ağır
ελαφρύς hafif