Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Catalan phrases and vocabulary exercises

parts of a book / Parts d'un llibre
Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Catalan
phrase comment phrase comment
the phrase la frase
the sentence l'oració
the word la paraula
the punctuation la puntuació
the paragraph el paràgraf
the chapter el capítol
the dialogue el diàleg
the expression phrase l'expressió
the letter of the alphabet una lletra
the contents of a book els continguts
the index of a book l'índex
the title of a book el títol