Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Czech phrases and vocabulary exercises

at work / v práci
Take a look at the English to Czech phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Czech
phrase comment phrase comment
the colleague kolega
the salary výplata
the manager manažer
the employee zaměstnanec
the meeting schůze
the report zpráva
the briefcase aktovka
the customer zákazník
the holiday dovolená
the pension důchod
trade trh
the qualification kvalifikace
the profession profese
the lunch break polední přestávka