Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Czech phrases and vocabulary exercises

business finance / obchodní finance
Take a look at the English to Czech phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Czech
phrase comment phrase comment
the insurance pojištění
the capital kapitál
the cashflow pohyb hotovosti
the tax daň
the accountant účetní
the profit zisk
the deficit schodek
the accounts účty
the assets aktiva
the turnover obrat
the depreciation znehodnocení
the dividend dividenda
the forecast předpověď
the liabilities závazky
the overheads režijní náklady
the interest rate úroková sazba
the balance sheet konečný účet