Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Polish phrases and vocabulary exercises

business finance / biznes, finanse
Take a look at the English to Polish phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Polish
phrase comment phrase comment
the insurance ubezpieczenie
the capital kapitał
the cashflow przepływ gotówki
the tax podatek
the accountant księgowy
the profit zysk
the deficit deficyt
the accounts księgowość
the assets majątek aktywa
the turnover obrót
the depreciation spadek wartości
the dividend dywidenda
the forecast prognoza
the liabilities należności
the overheads koszty ogólne
the interest rate stopa procentowa
the balance sheet zestawienie bilansowe