Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Polish phrases and vocabulary exercises

Here are your English to Polish phrases and vocabulary exercises. The number by each tells you how many words or phrases are in it. Click on the name to carry on.

basic

colours / kolory (13) conversation / rozmowa (14) nought to nine / zero do dziewięć (10) months / miesiące (12) to be and to have / być i mieć (12) clothes / ubrania (15) days of the week / dni tygodnia (7) ten to nineteen / dziesięć do dziewiętnastu (10) to do and to seem / robić i wydawać się (12) to go and to come / iść i przyjść (12) to put and to take / kłaść i brać (12) twenty and more / dwadzieścia wzwyż (12)

at home

breakfast / śniadanie (14) drinks / napoje (13) fruit and vegetables / owoce i warzywa (16) household objects / sprzęty domowe (18) mealtime / czas posiłku (15) bathroom / łazienka (11) bedroom / sypialnia (8) computer / komputer (9) house / dom (14) kitchen / kuchnia (16) the living room / pokój gościnny (11) dinner / obiad (17) study / gabinet (9)

nature

the body 1 / ciało 1 (14) inside the body / wewnątrz ciała (10) mammals / ssaki (15) materials / materiały (11) metals and minerals / metale i minerały (9) more creatures / inne stworzenia (13) plants / rośliny (11) the body 2 / ciało 2 (15) earth / ziemia (12) elements / żywioły (12) head / głowa (11) heavens / niebiosa (10)

society

business / biznes (14) around town / wokół miasta (12) at work / w pracy (14) business finance / biznes, finanse (17) economics / ekonomia (17) education / edukacja (20) in the street / na ulicy (11) on the road / na drodze (15) personal finance / finanse osobiste (16) politics / polityka (17) religion and faith / religia i wiara (14) law / prawo (16) transport / transport (12) health professions / zawody związane ze służbą zdrowia (10) various professions / inne zawody (13) public servants / służby publiczne (9) artists / artyści (9) workers / robotnicy (9)

actions

actions 1 / akcje 1 (9) actions 2 / akcje 2 (10) interactive / interaktywne (11) motion / ruch (12) posession / posiadanie (9) sound / dźwięk (11) mouth / usta (9) senses / zmysły (8) destruction / destrukcja (10) emotion / emocje (7)

specialist words

algebra and arithmetic / algebra i arytmetyka (9) geometry and trigonometry / geometria i trygonometria (10) mathematics basics / podstawy matematyki (17) numbers and fractions / liczby i ułamki (10) parts of a book / rozdziały książki (12) mechanics / mechanika (14)

miscellaneous

milestones / ważne momenty w życiu (15) direction and position / kierunek i pozycja (14) moral qualities / wartości moralne (11) people / ludzie (14) time / czas (14) visual descriptions / opisy wzrokowe (10) short phrases 1 / krótkie zwroty 1 (16) short phrases 2 / krótkie zwroty 2 (17) longer phrases 1 / dłuższe zwroty 1 (12) longer phrases 2 / dłuższe zwroty 2 (12) longer phrases 3 / dłuższe zwroty (9) physical qualities / jakości fizyczne (16) feelings and emotions / uczucia i emocje (16)