Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Polish phrases and vocabulary exercises

moral qualities / wartości moralne
Take a look at the English to Polish phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Polish
phrase comment phrase comment
good dobry
bad zły
evil zły nikczemny, niewłaściwy
right słuszny dobry, właściwy
wrong błędny w błędzie
the virtue zaleta
the sinfulness grzeszność
the innocence niewinność
the guilt wina
the respect szacunek
the contempt pogarda