Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Swedish phrases and vocabulary exercises

Here are your English to Swedish phrases and vocabulary exercises. The number by each tells you how many words or phrases are in it. Click on the name to carry on.

basic

colours / färger (13) conversation / konversation (14) nought to nine / noll till nio (10) months / månaderna (12) to be and to have / att vara och att ha (12) clothes / kläder (15) days of the week / veckodagar (7) ten to nineteen / tio till nitton (10) to do and to seem / att göra och att verka (12) to go and to come / att gå och att komma (12) to put and to take / att sätta och att ta (12) twenty and more / tjugo och över (12)

at home

breakfast / frukost (14) drinks / drycker (13) fruit and vegetables / frukt och grönsaker (16) household objects / hushållsföremål (18) mealtime / matdags (15) bathroom / badrum (11) bedroom / sovrum (8) computer / dator (9) house / hus (14) kitchen / kök (16) the living room / vardagsrum (11) dinner / middag (17) study / arbetsrum (9)

nature

the body 1 / kroppen 1 (14) inside the body / inuti kroppen (10) mammals / däggdjur (15) materials / material (11) metals and minerals / metaller och mineraler (9) more creatures / fler varelser (13) plants / växter (11) the body 2 / kroppen 2 (15) earth / jorden (12) elements / element (12) head / huvud (11) heavens / himlavalvet (10)

society

business / affärer (14) around town / i staden (12) at work / på jobbet (14) business finance / företagsekonomi (17) economics / nationalekonomi (17) education / utbildning (20) in the street / på gatan (11) on the road / på vägen (15) personal finance / privatekonomi (16) politics / politik (17) religion and faith / religion och tro (14) law / lag (16) transport / transport (12) health professions / hälsoyrken (10) various professions / blandade yrken (13) public servants / tjänstemän (9) artists / konstnärer (9) workers / arbetare (9)

actions

actions 1 / aktiviteter 1 (9) actions 2 / aktiviteter 2 (10) interactive / interaktiv (11) motion / rörelse (12) posession / innehav (9) sound / ljud (11) mouth / mun (9) senses / sinnen (8) destruction / förstörelse (10) emotion / känsla (7)

specialist words

algebra and arithmetic / algebra och aritmetik (9) geometry and trigonometry / geometri och trigonometri (10) mathematics basics / grundläggande matematik (17) numbers and fractions / siffror och bråk (10) parts of a book / delar av en bok (12) mechanics / mekanik (14)

miscellaneous

milestones / milstolpar (15) direction and position / riktning och position (14) moral qualities / moraliska egenskaper (11) people / människor (14) time / tid (14) visual descriptions / visuella beskrivningar (10) short phrases 1 / korta fraser 1 (16) short phrases 2 / korta fraser 2 (17) longer phrases 1 / längre fraser 1 (12) longer phrases 2 / längre fraser 2 (12) longer phrases 3 / längre fraser 3 (9) physical qualities / fysiska egenskaper (16) feelings and emotions / Känslor och sinnesrörelser (16)