Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Swedish phrases and vocabulary exercises

actions 2 / aktiviteter 2
Take a look at the English to Swedish phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Swedish
phrase comment phrase comment
to live att leva
to die att dö
to create att skapa
to start att börja
to stop att sluta
to be able to att kunna
to try att försöka
to lead att leda
to measure att mäta
to clean att rengöra