वापराबद्दलच्या अटी

www.engoi.com चा संपूर्णपणे लाभ घेण्यासाठी, क्रुपया सभासद व्हा. सभासदत्व विनामुल्य आहे. कोणत्याही सोफ्ट्वेअरची आवश्यकता नाही.

आमचे वचन: आपले ई-मेल गुप्त ठेवण्यात येईल.

ह्या वेब-साईटवर असलेले शब्द किंवा साहित्य हे "जसे आहे तसे " उपलब्ध आहे. कोणत्याही प्रकारच्या ध्वनीत अर्थाची हमी नाही.

ह्या वेब-साईटचा वापर करताना आपण तिच्या अटी व त्यांच्याशी बांधील राहण्याचे मान्य करता. जर आपण याच्याशी सहमत नसाल तर या वेब-साईटचा वापर करु शकणार नाही.

engoi सभासदत्वाबद्दल

आमच्याकडे विनामुल्य सभासदस्यत्व व पूर्ण सभासदस्यत्व आहे

विनामुल्य सभासदत्वामूळे आम्ही आपल्याला ई-मेलद्वारा संपर्क करू शकतो.( भविष्यात विनामुल्य सभासदांसाठी काही खास गोष्टी आंतर्भूत करण्याचा मानस आहे.)

पूर्ण सभासदत्वामूळे आपण शब्दांचे धडे ध्वनीसोबत घेऊ शकता (जेथे शक्य असेल तेथेच)

पूर्ण सभासदस्यत्व घेण्यासाठी, आधी विनामुल्य सभासद व्हा आणी नंतर पूर्ण सभासदस्यत्व घ्या.

Usermane
देश
ई-मेल
Password
पासवर्ड (खात्री करा.)