English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

základy matematiky / mathematics basics

Česko-anglické fráze

Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání addition
odčítání subtraction
dělení division
násobení multiplication
součet sum
výsledek result
celková částka total
nekonečno infinity
nula zero
koeficient ratio
trojúhelník triangle
čtverec square
obdélník rectangle
kruh circle
algebra algebra
geometrie geometry
výpočet calculation