Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Romanian phrases and vocabulary exercises

Here are your English to Romanian phrases and vocabulary exercises. The number by each tells you how many words or phrases are in it. Click on the name to carry on.

basic

colours / culorile (13) conversation / conversaţia (14) nought to nine / de la zero la nouă (10) months / lunile anului (12) to be and to have / a fi şi a avea (12) clothes / hainele (15) days of the week / zilele săptămânii (7) ten to nineteen / de la zece la nouăsprezece (10) to do and to seem / a face şi a părea (12) to go and to come / a pleca şi a veni (12) to put and to take / a pune (12) twenty and more / de la douăzeci în sus (12)

at home

breakfast / micul dejun (14) drinks / băuturile (13) fruit and vegetables / fructele şi legumele (16) household objects / obiectele din gospodărie (18) mealtime / masa (15) bathroom / baia (11) bedroom / dormitorul (8) computer / calculatorul (9) house / casa (14) kitchen / bucătăria (16) the living room / camera de zi (11) dinner / cina (17) study / biroul (9)

nature

the body 1 / corpul omenesc 1 (14) inside the body / în interiorul corpului (10) mammals / mamiferele (15) materials / materialele (11) metals and minerals / metalele şi mineralele (9) more creatures / alte vietăţi (13) plants / plantele (11) the body 2 / corpul omenesc 2 (15) earth / pământul (12) elements / elementele (12) head / capul (11) heavens / cerul (10)

society

business / afacerile (14) around town / în oraş (12) at work / la serviciu (14) business finance / finanţarea întreprinderilor (17) economics / economia (17) education / educaţie (20) in the street / pe stradă (11) on the road / pe drum (15) personal finance / finanţarea personală (16) politics / politica (17) religion and faith / religie şi credinţă (14) law / legea (16) transport / transportul (12) health professions / profesii în sănătate (10) various professions / profesii diverse (13) public servants / funcţionari publici (9) artists / artiştii (9) workers / muncitorii (9)

actions

actions 1 / acţiuni 1 (9) actions 2 / acţiuni 2 (10) interactive / interactiv (11) motion / mişcarea (12) posession / posesia (9) sound / sunetul (11) mouth / gura (9) senses / simţurile (8) destruction / distrugerea (10) emotion / sentimente (7)

specialist words

algebra and arithmetic / algebra şi aritmetica (9) geometry and trigonometry / geometria şi trigonometria (10) mathematics basics / bazele matematicii (17) numbers and fractions / numere şi fracţii (10) parts of a book / fragmente (12) mechanics / mecanica (14)

miscellaneous

milestones / borne (15) direction and position / direcţie şi poziţionare (14) moral qualities / calităţi morale (11) people / oameni (14) time / timpul (14) visual descriptions / descrieri vizuale (10) short phrases 1 / fraze scurte 1 (16) short phrases 2 / fraze scurte 2 (17) longer phrases 1 / fraze mai lungi 1 (12) longer phrases 2 / fraze mai lungi 2 (12) longer phrases 3 / fraze mai lungi 3 (9) physical qualities / calităţi fizice (16) feelings and emotions / sentimente şi emoţii (16)