Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Romanian phrases and vocabulary exercises

short phrases 1 / fraze scurte 1
Take a look at the English to Romanian phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Romanian
phrase comment phrase comment
That's right Este adevărat
That's not bad Nu este rău
It's a pleasure Este o plăcere
At your service La dispoziţia dumneavoastră
Thanks very much Mulţumesc mult
Not at all Cu plăcere deloc
How can I help you Cu ce vă pot ajuta?
I'm sorry Îmi pare rău
Just to be sure Doar ca să mă asigur
I think so Cred e posibil
That depends Depinde
Good idea Este o idee bună
Let's go Să mergem
I am full Sunt foarte ocupat sătul
I am hungry Mi-e foame
I am thirsty Mi-e sete