Català čeština Deutsch Ελληνικά Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

English to Romanian phrases and vocabulary exercises

short phrases 2 / fraze scurte 2
Take a look at the English to Romanian phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)

(You must type every answer)

English Romanian
phrase comment phrase comment
regularly regulat ritmat
depending care depinde de în funcţie de
Just as nice La fel de draguţ
Working for lucrând pentru
So many atât de mult
besides pe lângă în afară de
so that ca să
In any case În orice caz
Is it allowed? Este permis?
one moment un moment
Ordinary people oameni obişnuiţi
The habit deprinderea obiceiul
to be very busy a fi foarte ocupat
I am busy Sunt ocupat
And so forth şi aşa mai departe
In the first place În primul rând
To be worried A fi îngrijorat