मराठी ते इंग्लीश वाक्प्रचार आणी शब्दसंग्रह व्यवसाय

हे आहेत मराठी ते इंग्लीश चे वक्प्रचार व शब्दसंग्रह. त्यापुढील आकडे हे त्या सूचीमधील शब्दांची संख्या दर्शवितात. पुढे जाण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.

ध्वनी फक्त पूर्ण सभासदस्यत्व असलेल्यांनाच उपलब्ध आहे

विनामुल्य

जेवण / dinner (17) अभ्यासिका / study (9) शारिरिक गुण / physical qualities (16) भाव भावना / feelings and emotions (16) यंत्र / mechanics (14) कामगार / workers (9)

-मुलभूत

-रंग / colours (13) -बोलणे / conversation (14) -शून्य ते नऊ / nought to nine (10) -महिने / months (12) -असणे आणी जवळ असणे / to be and to have (12) कपडे / clothes (15) आठवड्याचे दिवस / days of the week (7) दहा ते एकोणीस / ten to nineteen (10) करणे आणी असणे / to do and to seem (12) जाणे आणी येणे / to go and to come (12) ठेवणे आणी घेणे / to put and to take (12) वेीस आणी पूढे / twenty and up (12)

-घरात

नाश्ता / breakfast (14) पेये / drinks (13) फळे आणी भाज्या / fruit and vegetables (16) घरगुती सामान / household objects (18) जेवण / mealtime (15) मोरी / bathroom (11) झोपायची खोली / bedroom (8) संगणक / computer (9) घर / house (14) स्वयंपाक्घर / kitchen (16) दिवाणखाना / living room (11) जेवण / dinner (17) अभ्यासिका / study (9)

-

-शरीर / the body 1 (14) शरीरात / inside the body (10) सस्तन प्राणी / mammals (15) द्रव्य / materials (11) धातू आणी क्शार / metals and minerals (9) अधिक जीवजंतू / more creatures (13) झाडे / plants (11) शरीर २ / the body 2 (15) प्रुथ्वी / earth (12) तत्व / elements (12) डोके / head (11) स्वर्ग / heavens (10)

-

व्यवसाय / business (14) शहरात आणी शहराभोवती / around town (12) कामावर / at work (14) व्यवसाय अर्थ / business finance (17) अर्थशास्त्र / economics (17) शिक्शण / education (20) रस्त्यावर / in the street (11) रस्त्यावर / on the road (15) ्व्यक्तिगत अर्थ / personal finance (15) राजकारण / politics (17) धर्म आणी विश्वास / religion and faith (14) कायदा / law (16) दळणवळण / transport (12) आरोग्यविषयक व्यवसाय / health professions (9) इतर व्यवसाय / misc professions (13) लोक सेवा आयोग कर्मचारी / public servants (9) कलाकार / artists (9) कामगार / workers (9)

क्रिया

क्रिया २ / actions 1 (9) क्रिया १ / actions 2 (10) बोलाचालिचे शब्द / interactive (11) गती / motion (12) ताबा / posession (9) आवाज / sound (11) तोंड / mouth (9) मूळतत्व / senses (8) विनाश / destruction (10) भावना / emotion (7)

खास शब्द

बीजगणीत आणी अंकगणीत / algebra and arithmetic (9) भूमिती आणी त्रिकोणमिती / geometry and trigonometry (10) मूलभूत गणीत / mathematics basics (17) अंक आणी अपुर्णांक / numbers and fractions (10) पुस्तकाचे भाग / parts of a book (12) यंत्र / mechanics (14)

इतर

-टप्पे / milestones (15) दिशा आणी स्थिती / direction and position (14) गुण / moral qualities (11) लोक / people (14) वेळ / time (14) द्रुष्टी / visual descriptions (10) छोटे वाकय १ / short phrases 1 (16) छोटे वाकय २ / short phrases 2 (17) मोठे वाकय १ / longer phrases 1 (12) मोठे वाकय २ / longer phrases 2 (12) मोठे वाकय ३ / longer phrases 3 (9) शारिरिक गुण / physical qualities (16) भाव भावना / feelings and emotions (16)