मराठी ते पोर्तुगीज वाक्प्रचार आणी शब्दसंग्रह व्यवसाय

हे आहेत मराठी ते पोर्तुगीज चे वक्प्रचार व शब्दसंग्रह. त्यापुढील आकडे हे त्या सूचीमधील शब्दांची संख्या दर्शवितात. पुढे जाण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.

-मुलभूत

-रंग / cores (13) -बोलणे / conversa (14) -शून्य ते नऊ / de zero a nove (10) -महिने / os meses (12) -असणे आणी जवळ असणे / ser e ter (12) कपडे / roupa (15) आठवड्याचे दिवस / dias da semana (7) दहा ते एकोणीस / do dez ao dezanove (10) करणे आणी असणे / fazer e parecer (12) जाणे आणी येणे / ir e vir (12) ठेवणे आणी घेणे / pôr e fazer (12) वेीस आणी पूढे / a partir de vinte (12)

-घरात

नाश्ता / pequeno-almoço (14) पेये / bebidas (13) फळे आणी भाज्या / fruta e vegetais (16) घरगुती सामान / objectos domésticos (18) जेवण / hora da refeição (15) मोरी / casa de banho (11) झोपायची खोली / quarto (8) संगणक / computador (9) घर / casa (14) स्वयंपाक्घर / cozinha (16) दिवाणखाना / sala de estar (11) जेवण / jantar (17) अभ्यासिका / escritório (9)

-

-शरीर / o corpo 1 (14) शरीरात / dentro do corpo (10) सस्तन प्राणी / mamí­feros (15) द्रव्य / materiais (11) धातू आणी क्शार / metais e minerais (9) अधिक जीवजंतू / mais criaturas (13) झाडे / plantas (11) शरीर २ / o corpo 2 (15) प्रुथ्वी / Terra (12) तत्व / elementos (12) डोके / cabeça (11) स्वर्ग / céus (10)

-

व्यवसाय / negócio (14) शहरात आणी शहराभोवती / na cidade (12) कामावर / no trabalho (14) व्यवसाय अर्थ / finanças e negócios (17) अर्थशास्त्र / economia (17) शिक्शण / educação (20) रस्त्यावर / na rua (11) रस्त्यावर / na estrada (15) ्व्यक्तिगत अर्थ / finanças pessoais (15) राजकारण / polí­tica (17) धर्म आणी विश्वास / religião e fé (14) कायदा / lei (16) दळणवळण / meios de transporte (12) आरोग्यविषयक व्यवसाय / profissões de saúde (9) इतर व्यवसाय / outras profissões (13) लोक सेवा आयोग कर्मचारी / funcionários públicos (9) कलाकार / artistas (9) कामगार / trabalhadores (9)

क्रिया

क्रिया २ / acções 1 (9) क्रिया १ / acções 2 (10) बोलाचालिचे शब्द / interactivo (11) गती / movimento (12) ताबा / posse (9) आवाज / som (11) तोंड / boca (9) मूळतत्व / sentidos (8) विनाश / destruição (10) भावना / emoção (7)

खास शब्द

बीजगणीत आणी अंकगणीत / álgebra e aritmética (9) भूमिती आणी त्रिकोणमिती / geometria e trigonometry (10) मूलभूत गणीत / princí­pios da matemática (17) अंक आणी अपुर्णांक / números e fracções (10) पुस्तकाचे भाग / partes de um livro (12) यंत्र / mecânica (14)

इतर

-टप्पे / marcos (15) दिशा आणी स्थिती / direcção e posição (14) गुण / qualidades morais (11) लोक / pessoas (14) वेळ / tempo (14) द्रुष्टी / descrições visuais (10) छोटे वाकय १ / frases curtas 1 (16) छोटे वाकय २ / frases curtas 2 (17) मोठे वाकय १ / frases longas 1 (12) मोठे वाकय २ / frases longas 2 (12) मोठे वाकय ३ / frases longas 3 (9) शारिरिक गुण / qualidades fí­sicas (16) भाव भावना / sentimentos e emoções (16)