मराठी ते रशियन वाक्प्रचार आणी शब्दसंग्रह व्यवसाय

हे आहेत मराठी ते रशियन चे वक्प्रचार व शब्दसंग्रह. त्यापुढील आकडे हे त्या सूचीमधील शब्दांची संख्या दर्शवितात. पुढे जाण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.

-मुलभूत

-रंग / цвета (13) -बोलणे / разговор (14) -शून्य ते नऊ / от нуля до девяти (10) -महिने / месяца (12) -असणे आणी जवळ असणे / быть и иметь (12) कपडे / одежда (15) आठवड्याचे दिवस / дни недели (7) दहा ते एकोणीस / от десяти до девятнадцати (10) करणे आणी असणे / делать и казаться (12) जाणे आणी येणे / идти и приходить (12) ठेवणे आणी घेणे / класть и брать (12) वेीस आणी पूढे / от двадцати (12)

-घरात

नाश्ता / завтрак (14) पेये / напитки (13) फळे आणी भाज्या / фрукты и овощи (16) घरगुती सामान / домашние вещи (18) जेवण / время еды (15) मोरी / ванная комната (11) झोपायची खोली / спальня (8) संगणक / компьютер (9) घर / дом (14) स्वयंपाक्घर / кухня (16) दिवाणखाना / гостинная (11) जेवण / обед (17) अभ्यासिका / кабинет (9)

-

-शरीर / тело (14) शरीरात / внутри тела (10) सस्तन प्राणी / млекопитающие (15) द्रव्य / материалы (11) धातू आणी क्शार / металы и полезные ископаемые (9) अधिक जीवजंतू / другие существа (13) झाडे / растения (11) शरीर २ / тело 2 (15) प्रुथ्वी / земля (12) तत्व / природная стихия (12) डोके / голова (11) स्वर्ग / небеса (10)

-

व्यवसाय / дело, бизнес (14) शहरात आणी शहराभोवती / в городе (12) कामावर / на работе (14) व्यवसाय अर्थ / деловые финансы (17) अर्थशास्त्र / экономика (17) शिक्शण / образование (20) रस्त्यावर / на улице (11) रस्त्यावर / на дороге (15) ्व्यक्तिगत अर्थ / личные финансы (15) राजकारण / политика (17) धर्म आणी विश्वास / религия и вера (14) कायदा / закон (16) दळणवळण / транспорт (12) आरोग्यविषयक व्यवसाय / медицинские профессии (9) इतर व्यवसाय / Музыкальные специальности (13) लोक सेवा आयोग कर्मचारी / Государственные служащие (9) कलाकार / Творческие работники (9) कामगार / Рабочие (9)

क्रिया

क्रिया २ / действия 1 (9) क्रिया १ / действия 2 (10) बोलाचालिचे शब्द / взаимодействие (11) गती / движение (12) ताबा / принадлежность (9) आवाज / звук (11) तोंड / рот (9) मूळतत्व / чувства (8) विनाश / разрушение (10) भावना / чувство (7)

खास शब्द

बीजगणीत आणी अंकगणीत / алгебра и арифметика (9) भूमिती आणी त्रिकोणमिती / геометрия и тригонометрия (10) मूलभूत गणीत / основы математики (17) अंक आणी अपुर्णांक / цифры и дроби (10) पुस्तकाचे भाग / Разделы книги (12) यंत्र / механика (14)

इतर

-टप्पे / вехи (15) दिशा आणी स्थिती / направление и месторасположение (14) गुण / нравственные качества (11) लोक / люди (14) वेळ / время (14) द्रुष्टी / зрительные описания (10) छोटे वाकय १ / Короткие фразы 1 (16) छोटे वाकय २ / короткие фразы (17) मोठे वाकय १ / более длинные фразы (12) मोठे वाकय २ / более длинные фразы 2 (12) मोठे वाकय ३ / более длинные фразы 3 (9) शारिरिक गुण / физические качества (16) भाव भावना / чувства и эмоции (16)