मराठी ते Turkish वाक्प्रचार आणी शब्दसंग्रह व्यवसाय

हे आहेत मराठी ते Turkish चे वक्प्रचार व शब्दसंग्रह. त्यापुढील आकडे हे त्या सूचीमधील शब्दांची संख्या दर्शवितात. पुढे जाण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.

-मुलभूत

-रंग / renkler (13) -बोलणे / konuşma (14) -शून्य ते नऊ / sıfırdan dokuza (10) -महिने / aylar (12) -असणे आणी जवळ असणे / olmak ve sahip olmak (12) कपडे / giysiler (15) आठवड्याचे दिवस / haftanın günleri (7) दहा ते एकोणीस / ondan on dokuza (10) करणे आणी असणे / yapmak ve görünmek (12) जाणे आणी येणे / gitmek ve gelmek (12) ठेवणे आणी घेणे / koymak ve almak (12) वेीस आणी पूढे / yirmi ve yukarısı (12)

-घरात

नाश्ता / kahvaltı (14) पेये / içecekler (13) फळे आणी भाज्या / meyve ve sebzeler (16) घरगुती सामान / ev eşyaları (18) जेवण / yemek zamanı (15) मोरी / banyo (11) झोपायची खोली / yatak odası (8) संगणक / bilgisayar (9) घर / ev (14) स्वयंपाक्घर / mutfak (16) दिवाणखाना / oturma odası (11) जेवण / akşam yemeği (17) अभ्यासिका / çalışma odası (9)

-

-शरीर / vucudumuz 1 (14) शरीरात / vucudumuzun içinde (10) सस्तन प्राणी / memeliler (15) द्रव्य / malzemeler (11) धातू आणी क्शार / maden ve minareller (9) अधिक जीवजंतू / daha fazla canlı (13) झाडे / bitkiler (11) शरीर २ / vucudumuz 2 (15) प्रुथ्वी / dünya (12) तत्व / elementler (12) डोके / kafa (11) स्वर्ग / gökyüzü (10)

-

व्यवसाय / iş (14) शहरात आणी शहराभोवती / şehirde (12) कामावर / işte (14) व्यवसाय अर्थ / iş maliyesi (17) अर्थशास्त्र / ekonomi (17) शिक्शण / eğitim (20) रस्त्यावर / sokakta (11) रस्त्यावर / yolda (15) ्व्यक्तिगत अर्थ / kişisel maliye (15) राजकारण / politika (17) धर्म आणी विश्वास / din ve inanç (14) कायदा / kanun (16) दळणवळण / ulaşım (12) आरोग्यविषयक व्यवसाय / sağlıkla ilgili meslekler (9) इतर व्यवसाय / diğer meslekler (13) लोक सेवा आयोग कर्मचारी / devlet memurları (9) कलाकार / sanatla uğraşanlar (9) कामगार / işçiler (9)

क्रिया

क्रिया २ / eylemler 1 (9) क्रिया १ / eylemler 2 (10) बोलाचालिचे शब्द / birbirini etkileyen (11) गती / hareket (12) ताबा / iyelik (9) आवाज / ses (11) तोंड / ağız (9) मूळतत्व / hisler (8) विनाश / yıkım (10) भावना / duygu (7)

खास शब्द

बीजगणीत आणी अंकगणीत / cebir ve aritmetik (9) भूमिती आणी त्रिकोणमिती / coğrafya ve trigonometri (10) मूलभूत गणीत / matematiğin temelleri (17) अंक आणी अपुर्णांक / sayılar ve kesirler (10) पुस्तकाचे भाग / kitabın bölümleri (12) यंत्र / mekanik (14)

इतर

-टप्पे / dönüm noktası (15) दिशा आणी स्थिती / yönler ve konum (14) गुण / ahlaki değerler (11) लोक / insanlar (14) वेळ / zaman (14) द्रुष्टी / görsel tarifler (10) छोटे वाकय १ / kısa sözcük öbekleri 1 (16) छोटे वाकय २ / kısa sözcük öbekleri 2 (17) मोठे वाकय १ / uzunca sözcük öbekleri 1 (12) मोठे वाकय २ / uzunca sözcük öbekleri 2 (12) मोठे वाकय ३ / uzunca sözcük öbekleri 3 (9) शारिरिक गुण / fiziksel görünüm (16) भाव भावना / duygular ve hisler (16)